CHEEFT & OEM Code & Caliper Body
 

 

CODE : 8601 - 410 DUPLEX
NAME : Brake Adjusting Bolt
N.WEIGHT :
0,174 gr.
OEM : 6C462A105AA

 

CODE : 8602 - 410 DUPLEX
NAME : Brake Shoe Return Spring (Thin)
N.WEIGHT :
0,135 gr.
OEM : 6C462L371AA

 

CODE : 8604 - 410 DUPLEX
NAME : Adjusting Bolt Sleeve (Thick Teeth)
N.WEIGHT :
0,123 gr.
OEM : 6C462B003AA

 

CODE : 8610 - 410 DUPLEX
NAME : Screw 22 mm (Thick Teeth)
N.WEIGHT :
0,029 gr.
OEM : A2297U4597

 

CODE : 8613 - 410 DUPLEX
NAME : Seal
N.WEIGHT :
0,020 gr.
OEM : 6C462B009AA

 

CODE : 8616 - 410 DUPLEX
NAME : Seal
N.WEIGHT :
0,015 gr.
OEM : 6C462B009BA

 

CODE : 8623 - 410 DUPLEX
NAME : Brake Adjusting Wedge
N.WEIGHT :
0,288 gr.
OEM : RBSK1255.M - RBSK1573.M -

 

CODE : 8637 - 410 DUPLEX
NAME : Screw 22 mm
N.WEIGHT :
0,030 gr.
OEM : 6C462A105AB

 

CODE : 8639 - 410 DUPLEX
NAME : Plunger Ø38,50 mm (Left)
N.WEIGHT :
0,555 gr.
OEM : 6C462A170BA

 

CODE : 8640 - 410 DUPLEX
NAME : Plunger Ø38,50 mm (Right)
N.WEIGHT :
0,555 gr.
OEM : 6C462A170AA

 

CODE : 8643 - 410 DUPLEX
NAME : Brake Adjusting Bolt with Lock
N.WEIGHT :
0,176 gr.
OEM :

 

CODE : 8644 - 410 DUPLEX
NAME : Brake Adjusting Bolt & Bush (Thick Teeth - New Type)
N.WEIGHT :
0,517 gr.
OEM :

 

CODE : 8645 - 410 DUPLEX
NAME : Brake Adjusting Bolt & Bush Kit (Thick Teeth - New Type)
N.WEIGHT :
0,296 gr.
OEM : 42531676

 

CODE : 8646 - 410 DUPLEX
NAME : Seal Kit
N.WEIGHT :
0,140 gr.
OEM : 42537884

 

CODE : 8647 - 410 DUPLEX
NAME : Grooved Nut (Long)
N.WEIGHT :
0,530 gr.
OEM :

 

CODE : 8652 - 410 DUPLEX
NAME : Return Spring Kit (New Model)
N.WEIGHT :
0,534 gr.
OEM : 42536192

 

CODE : 8655 - 410 DUPLEX
NAME : Brake Plunger Kit Left (New Model)
N.WEIGHT :
1,200 gr.
OEM : RBSK1600.M - RBSK1607.M

 

CODE : 8656 - 410 DUPLEX
NAME : Brake Plunger Kit Right (New Model)
N.WEIGHT :
1,200 gr.
OEM : RBSK1599.M - RBSK1606.M

 

CODE : 8659 - 410 DUPLEX
NAME : Seal Kit
N.WEIGHT :
0,080 gr.
OEM : 93161625

 

CODE : 8664 - 410 DUPLEX
NAME : Brake Adjusting Wedge Kit
N.WEIGHT :
0,576 gr.
OEM : RBSK1255.M - RBSK1573.M -

 

CODE : 8673 - 410 DUPLEX
NAME : Brake Repair Kit (Thick Teeth - New Type)
N.WEIGHT :
1,392 gr.
OEM : 2996557

 

CODE : 8704 - 410 DUPLEX
NAME : Brake Adjusting Repair Kit (Thick Teeth - Old Model)
N.WEIGHT :
1,408 gr.
OEM : 42536197 - 42558432

 

CODE : 8776 - 410 DUPLEX
NAME : Brake Adjusting Repair Kit (Thick Teeth - New Model)
N.WEIGHT :
1,500 gr.
OEM : 42562830 - 42559512

 

CODE : 8786 - 410 DUPLEX
NAME : Brake Holder Ø38,50 mm
N.WEIGHT :
0,150 gr.
OEM : 6C462A170CA

 

CODE : 8788 - 410 DUPLEX
NAME : Screw 22 mm (New Model)
N.WEIGHT :
0,035 gr.
OEM : A2297J8798