CHEEFT & OEM Code & Caliper Body
 

 

CODE : 3241 - 1300V-G TYPE
NAME : Caliper Shaft (Right)
N.WEIGHT :
1,476 gr.
OEM :

 

CODE : 3242 - 1300V-G TYPE
NAME : Caliper Shaft (Left)
N.WEIGHT :
1,476 gr.
OEM :

 

CODE : 3243 - 1300V-G TYPE
NAME : Caliper Piston Kit (Right)
N.WEIGHT :
1,015 gr.
OEM :

 

CODE : 3244 - 1300V-G TYPE
NAME : Caliper Piston Kit (Left)
N.WEIGHT :
1,015 gr.
OEM :

 

CODE : 3245 - 1300V-G TYPE
NAME : Caliper Washers & Circlips Repair Kit
N.WEIGHT :
0,165 gr.
OEM :

 

CODE : 3246 - 1300V-G TYPE
NAME : Caliper Shaft Lever
N.WEIGHT :
1,035 gr.
OEM :

 

CODE : 3255 - 1300V-G TYPE
NAME : Caliper Boot & Seal Repair Kit
N.WEIGHT :
0,082 gr.
OEM : 0004210880

 

CODE : 3257 - 1300V-G TYPE
NAME : Caliper Push Plate Repair Kit
N.WEIGHT :
1,573 gr.
OEM :

 

CODE : 3258 - 1300V-G TYPE
NAME : Caliper Guides & Seals Repair Kit
N.WEIGHT :
1,635 gr.
OEM : 0004200982