CHEEFT & OEM Code & Caliper Body

Caliper Connecting Bolt

 

 

CODE : A119958 -
NAME : Caliper Connecting Bolt Kit
N.WEIGHT :
1,596 gr.
OEM :

 

CODE : A119991 -
NAME : Caliper Connecting Bolt Kit
N.WEIGHT :
1,328 gr.
OEM :

 

CODE : A129904 -
NAME : Cover Bolt Kit
N.WEIGHT :
0,146 gr.
OEM :

 

CODE : A129925 -
NAME : Cover Bolt Kit
N.WEIGHT :
0,552 gr.
OEM :

 

CODE : A129926 -
NAME : Cover Bolt Kit
N.WEIGHT :
0,608 gr.
OEM :

 

CODE : A129927 -
NAME : Cover Bolt Kit
N.WEIGHT :
0,296 gr.
OEM :

 

CODE : B219971 -
NAME : Caliper Cover Assembly Bolt Kit
N.WEIGHT :
1,320 gr.
OEM :

 

CODE : B219979 -
NAME : Caliper Connecting Bolt Kit
N.WEIGHT :
2,380 gr.
OEM :

 

CODE : B219981 -
NAME : Caliper Connecting Bolt Kit
N.WEIGHT :
1,448 gr.
OEM :

 

CODE : B239910 -
NAME : Cover Bolt Kit
N.WEIGHT :
0,640 gr.
OEM :

 

CODE : C319987 -
NAME : Caliper Connecting Bolt Kit
N.WEIGHT :
1,030 gr.
OEM :

 

CODE : D409984 -
NAME : Caliper Connecting Bolt Kit
N.WEIGHT :
1,029 gr.
OEM :