CHEEFT & OEM Code & Caliper Body

Caliper Connecting Bolt

 

 

CODE : 1158 -
NAME : Caliper Connecting Bolt Kit
N.WEIGHT :
1,596 gr.
OEM :

 

CODE : 1191 -
NAME : Caliper Connecting Bolt Kit
N.WEIGHT :
1,326 gr.
OEM :

 

CODE : 1204 -
NAME : Cover Bolt Kit
N.WEIGHT :
0,144 gr.
OEM :

 

CODE : 1225 -
NAME : Cover Bolt Kit
N.WEIGHT :
0,560 gr.
OEM :

 

CODE : 1226 -
NAME : Cover Bolt Kit
N.WEIGHT :
0,640 gr.
OEM :

 

CODE : 1227 -
NAME : Cover Bolt Kit
N.WEIGHT :
0,320 gr.
OEM :

 

CODE : 2116 -
NAME : Caliper Cover Assembly Bolt Kit
N.WEIGHT :
0,720 gr.
OEM :

 

CODE : 2171 -
NAME : Caliper Cover Assembly Bolt Kit
N.WEIGHT :
1,320 gr.
OEM :

 

CODE : 2179 -
NAME : Caliper Connecting Bolt Kit
N.WEIGHT :
2,400 gr.
OEM :

 

CODE : 2181 -
NAME : Caliper Connecting Bolt Kit
N.WEIGHT :
1,470 gr.
OEM :

 

CODE : 2310 -
NAME : Cover Bolt Kit
N.WEIGHT :
0,640 gr.
OEM :

 

CODE : 3187 -
NAME : Caliper Connecting Bolt Kit
N.WEIGHT :
1,030 gr.
OEM :

 

CODE : 4084 -
NAME : Caliper Connecting Bolt Kit
N.WEIGHT :
1,020 gr.
OEM :